POZVÁNKA: ČP ve vytrvalosti Most, jezero Matylda

POZVÁNKA: ČP ve vytrvalosti Most, jezero Matylda

16. 9. 2019 0 By Petr Stránský

Závodí se pouze v singlových disciplínách (po oba dny) podle Pravidel na dlouhé tratě tj. na „těžkých“ lodích (12 a 14 kg).

Ostatní vše podle Pravidel 2019 – tak jak jste zvyklí ze závodů Českého poháru

Sobota 21. 9. 2019

Časovka na 4 km s obrátkou.
Trať pro všechny kategorie stejná. Jedno kolo, jedna obrátka.
Start intervalový (každá loď samostatně – interval 30 sec.)

Výsledky podle jednotlivých kategorií. Bodování do SCM a ČP jako samostatný závod.

Přihlašujte přes přihlašovací modul ve všech kategoriích jako „trať 3 km“.

Start benjamínků a benjamínek mladších než ročník 2009 je povolen podle platných pravidel. Znamená to, ročníky 2010 a 2011 mohou startovat pouze v nedělních závodech na 3 km. Nemohou startovat v sobotních závodech s intervalovým startem.
Přihlašujte jako benjamínci – benjamínky C.

Juniorky kanoistky přihlašujte ve své věkové kategorii C1 juniorky.
Dorostenky a žákyně přihlašujte všechny jako C1 dorostenky.
Hodnoceny budou zvlášť juniorky a dohromady dorostenky a žákyně (stejně jako v minulých závodech ČP 2019).

Předběžný časový pořad ZDE

Časy startů prvních lodí v jednotlivých kategoriích jsou orientační. Přesné startovní časy až po konečných přihláškách.

První start v 10,30 – poslední start cca v 16,30

Pořadí kategorií:

K1 junioři – K1 veteráni – K1 dorostenci – K1 juniorky – C1 junioři – K1 veteránky – C1 veteráni –
K1 žáci – K1 dorostenky – C1 dorostenci – K1 žačky – C1 žáci – C1 juniorky – C1 dorostenky a žačky –
MK1 benjamínci A – MK1 benjamínci B – MK1 benjamínky A – MK1 benjamínky B – MK1 benjamínci C
MK1 benjamínky C

Neděle 22. 9. 2019

Vytrvalostní závod s obrátkami. Jednotlivé věkové kategorie různý počet kol. Jedno kolo bude dlouhé 3 km.

Benjamínci MK1, MC1 – 1 kolo cca 3 km          1 obrátka
Benjamínky MK1  – 1 kolo cca 3 km                 1 obrátka
 
Žákyně K1 –  2 kola cca 6 km                           3 obrátky
Dorostenky + žačky C1 – 2 kola cca 6 km        3 obrátky 
 
Žáci K1, C1 – 3 kola cca 9 km                         5 obrátek
Dorostenky K1 – 3 kola cca 9 km                    5 obrátek
 
Dorostenci K1, C1 – 4 kola cca 12 km            7 obrátek
Juniorky K1, C1 – 4 kola cca 12 km                7 obrátek
Veteránky K1 – 4 kola cca 12 km                    7 obrátek
Veteráni C1 –  4 kola cca 12 km                      7 obrátek
 
Junioři K1, C1 – 5 kol cca 15 km                     9 obrátek
Veteráni K1 – 5 kol cca 15 km                         9 obrátek

Start hromadný, podle jednotlivých kategorií.
Výsledky podle jednotlivých kategorií. Bodování do SCM a ČP jako samostatný závod.

Přihlašujte přes přihlašovací modul ve všech kategoriích jako „dlouhá trať „

Předběžný časový pořad ZDE

Přesné startovní časy až po konečných přihláškách.

První start v 9,00 – poslední start cca v 16,00

Porada – vysvětlení trati, změny, omluvy, odevzdání přihlášky v sobotu 21. 9. na technické poradě před závodem v 9,30 v cílovém prostoru.

Na Matyldě : 

příjezd :  PÁ  –  do 22,00 hod

                 SO  –  nepřetržitě

                 NE  –  nepřetržitě

tábořiště a parkování aut vlevo od příjezdové komunikace,  VPRAVO  NELZE  !!!

parkování autobusů na vyhraženém parkovišti – nezajíždět k vodě

WC, umývárny nepřetržitě

porada v SO dle rozpisu u stánku s občerstvením

výdej startovních čísel, úhrada startovného – stan pořadatelů (modrý tunel SC 80 Chomutov)

intervalový start od vyznačeného plata   –  lichá x sudá čísla