Členské příspěvky

Členské příspěvky prosím uhraďte nejlépe do konce března kalendářního roku.

Číslo účtu KVS Žamberk: 4714674339/0800

Do poznámky uveďte, za koho příspěvek hradíte – např. konkrétní členy rodiny atd.

Powered By EmbedPress