Přihlášky

Všechny zájemce o členství v našem spolku vítáme.

A to ať už máte zájem přihlásit svoje děti do oddílu rychlostní kanoistiky a nebo se chcete osobně podílet na činnosti uvnitř našeho spolku.

Přihlášku prosím vytiskněte a vyplňte všechny požadované údaje, dále předejte trenérovi, popř. další zodpovědné osobě, která zajistí její zpracování.

Powered By EmbedPress