Aktuální informace k nadcházejícím závodům – stav k 31.5.2021

Aktuální informace k nadcházejícím závodům – stav k 31.5.2021

31. 5. 2021 0 By Petr Stránský

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 28. 5. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření MZ ČR“) došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to k dalšímu rozvolnění možnosti využití sportovišť (podrobný výklad na https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html).

Dovolujeme si vás informovat o praktických dopadech na nejbližší domácí kanoistické závody. Samotné konání sportovních soutěží (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených v čl. I odst. 14 mimořádného opatření MZ ČR omezeno maximálními počty osob 75 uvnitř a 150 venku.

V termínu 5 – 6. 6. 2021 se za aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR aplikovaného pořadateli uskuteční:

Český pohár benjamínků – Chomutov

Moravský pohár – Český pohár benjamínků – Kojetín

Podrobné informace naleznete v propozicích závodů na webu http://kanoe.cz/rychlostni-kanoistika/propozice-rychlost.

Pro benjamínky A, B, C (2009,2010,2011) se jedná o závody, na kterých je účast jednotlivců započítávána do bodování SpS na rok 2022.

Zcela určitě bude třeba splnit obecné podmínky stanovené v článku I odst. 14 a odst. 17 mimořádného opatření MZ ČR:

TESTY

  • osoba musí absolvovat nejdéle 7 dní před závody RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

  • musí nejdéle 72 hodin před závody absolvovat POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

OČKOVÁNÍ

osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

PRODĚLANÝ Covid-19

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

11. – 13. 6. 2021 III. ČP mládeže, NZ juniorů a U23 v Račicích

Závod je plánován dle propozic uvedených na http://kanoe.cz/rychlostni-kanoistika/propozice-rychlost za obdobných podmínek jako výše uvedené ČP benjamínků.

Aktualizace informací bude průběžně probíhat i nadále. 

Zdroj www.kanoe.cz

Za STK SRK ČSK  Zdeněk Krpata