Mezinárodní Mistrovství Moravy SLOVÁCKÁ 500

25. 8. 2019 0 By Petr Stránský

Od páteční, večerní technické porady (30.8.) do nedělního, závěrečného ceremoniálu (1.9.) se bude v Ostrožské Nové Vsi na uherskohradišťsku konat 27. Mezinárodní Mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice SLOVÁCKÁ 500. Závod zařazený do Velkomoravské ligy a v kategoriích benjamínů i do celostátního Českého poháru je tradičně vypsán pro všechny věkové skupiny. Důležité informace v dalším textu….

Pádlovat se bude na pětisetmetrové trati (sobota), následující den (neděle) pak na sprinterské dvoustovce. Každodenní blok rozjížděk, sefiminálových a finálových jízd bude zakončen jediným finálovým kláním čtyřlodí (výhradně oddílové/klubové) posádky a mixů.

Přihlášky (termín nejpozději do soboty, 24.8. do 23:59)

Všechny registrované v ČSK přihlašujte výhradně přes modul na kanoe.cz, ostatní závodníky na internetových stránkách pořadatele onv-canoe.cz.

Změny přihlášek, dohlášky (termín nejpozději do středy, 28.8. do 20:00)

Pouze e-mailem (canoe.onv@gmail.com) do středy, 28.srpna 2019 do 20:00, (dohlášky budou akceptovány jen pokud to umožní rozlosování a časový pořad). Během páteční, technické porady nebudou změny v přihláškách a dohlášky akceptovány, tudíž nutno postupovat dle pravidel (následné změny lze učinit výhradně písemně prostřednictvím patřičného formuláře u vrchního rozhodčího).

Vjezd (termín nejpozději do čtvrtka, 22.8. do 20:00)

Povolení k vjezdu bude vystaveno pouze na základě předem zaslané registrační značky a typu vozidla (bohužel počet je limitován!; 1 klub/oddíl=MAX 1 povolení). Vozidla s povolením k vjezdu mohou parkovat pouze na vyhrazených místech před areálem loděnice. Ostatním vozidlům není vjezd povolen ani za účelem vyložení/naložení materiálu či osob (jedná se o oblast ochranných pásem vodního zdroje, z čehož vyplývají sankce nejen ze strany policie, ale i odboru životního prostředí). Nutno parkovat pouze na místech k tomu vyhrazených (před železničním přejezdem !) případně na záložním fotbalovém hřišti (vjezd od budovy nádraží ČD).

zdroj http://kanoe.cz